SAÝLANAN
“Morphyň” nebereleri…

“No­kia” şe­re­ke­ti şek­li­ne gö­rä dür­li iş­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge ukyp­ly te­le­fo­nyň hal­ka­ra pa­ten­ti­ni al­mak­çy. Aňyr­sy gör­nüp du­ran hem-de ma­ýyş­gak “No­kia Morph” te­le­fo­ny iki ýyl…  dowamy>>