E-SAPAK
0 we 1

Bu ne tä­sin dün­ýä, onuň ag­la­ba bö­le­gi di­ňe iki sa­ny bel­gi­niň kö­me­gi bi­len tes­wir edil­me­gi müm­kin. Bu gün­ki komp­ýu­ter­le­riň hö­dür­le­ýän äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri we…  dowamy>>

BIO-TEHNOLOGIÝA
Janly organizmlerde signallaryň kabul edilişi

Janly organizmlerde informasiýa daşky dünýäden özleriniň duýgy organlary bolan göz, gulak, burun, deri, dil we ş.m. arkaly kabul edilýär, beýnide olar kesgitli  nerw…  dowamy>>