TELEFON
Telefonyňyzyň hemme funksiýasyny bilýäňizmi?

IMEI (seriýa nomerleri) görkezmek Bu nomerleriň saýasynda ogurlyk ýada yitiren wagtyňyzda telefonyňyzy IMEI nomerler arkaly tapyp bolyýar. Telefonyňyzyň IMEI nomerini şu kod arkaly…  dowamy>>

SAÝLANAN
Resmi ýagdaýda Sony Ericsson W880 Walkman yglan edildi.

6 njy Fewralda Sony Ericsson resmi ýagdaýda özüniň W880 Walkman sazly öýjükli telefonyny görkezdi. Ýöne gynansagam onuň hemme öňki görkezilen häsiýetleri hakykatda gabat…  dowamy>>