BLOGGER
60 sekuntda internetde nämeler bolýar?

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär. 2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär.  Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar. 3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet…  dowamy>>

Azat Rahmanow
Siziň üçin topladym: Iň gowy 5 sany Bulut Saklama Serwisi (Cloud Storage)

Internet ulanyjylaryna birnäçe aňsatlyk we tehniki ýetmezçilikleri ýeňip geçjek Bulut Saklama Serwisleri (Cloud Storage Services) 2011-nji ýylda durmuşymyza girdi. Bulut Saklama Serwisi (BSS)…  dowamy>>

INTERNET
Web dünýäsiniň “Atalarynyň” çagalyk döwri

Günde ýygy-ýygydan girýän internet saýtlammyzyň aslynda gün-günden durky üýtgeýär.  Ýöne biz bulary bilmänem galýas. Ýyl ýyldan ösdürilen bu saýtlaň, açylan döwürleri nähilidigini, näme…  dowamy>>

INTERNET
2011-iň iň gowşak 25 açarsözi (Paroly)!

SplashData atly howpsyzluk programmalaryny öndüriji şereket, 2011-nji ýylda ulanylan Iň Gowşak Açarsözlerini (Пароль) mälim etdi. SplashData, bu sanawy hackerler tarapyndan ogurlanyp internetde ýaýynlanan…  dowamy>>