Azat Rahmanow
Tehnologiýa barada iň köp ulanýan gysgaltma sözlerimiz

Tehologiýa hakynda birzatlar okanymyzda ýada eşidenimizde birnäçe adalgalar ýada gysgaltma sözlere gabat gelýäris. Bulardan has köp ulanylýan birnäçesini bu ýerde hormatly okyjylarymyzyň dykgatyna…  dowamy>>

E-SAPAK
Gizlenen faýl we bukjalaryňyz görünenokmy? Ine size tilsim!!!

Kompýuteriňizdäki wiruslaryň birinden dynsaňyz beýlekisi geler. Baş etmek hakykatdanam kyn. Has hem käbir wiruslar giren ýerini haraba öwürýär. Bu wiruslardan biri hem sizin…  dowamy>>