POÇTA INDEKS

Türkmenistanyň Poçta Aragatnaşygy

INDEKSLERI

Aşgabat şäheri
Ahal welaýaty Mary  welaýaty
Merkezi poçta 744000 Änew 745205 Mary 745400
1-nji aragatnaşyk bölümi 744001 Ruhabat 745202 Oguzhan 745391
4-nji aragatnaşyk bölümi 744004 Abadan 745220 Zähmet 746030
5-nji aragatnaşyk bölümi 744005 Gökdepe 745190 Baýramaly 746000
13-nji aragatnaşyk bölümi 744013 Baharly 745180 Üçajy 746050
15-nji aragatnaşyk bölümi 744015 Bamy 745170 Rawnina 746040
17-nji aragatnaşyk bölümi 744017 Kaka 745340 Wekilbazar 745480
20-nji aragatnaşyk bölümi 744020 Tejen we Altyn Asyr 745360 Sakarçage 745420
25-nji aragatnaşyk bölümi 744025 Babadaýhan 745380 Türkmengala 745430
27-nji aragatnaşyk bölümi 744027 Duşak 745350 Murgap 745450
32-nji aragatnaşyk bölümi 744032 Mäne 745351 Yolöten 746420
35-nji aragatnaşyk bölümi 744035 Çäçe 745352 Tagtabazar 746520
36-nji aragatnaşyk bölümi 744036 Saragt 745250 Serhetabat 746570
Arçabil aragatnaşyk bölümi 744901 Kiçi aga 745252 Garagum 746014
Lebap welaýaty Balkan welaýaty Daşoguz welaýaty
Birata 746240 Türkmenbaşy 745000 Daşoguz 746300
Gazojak 746270 Bekdaş 745020 Gubadag 746363
Türkmenabat 746100 Hazar-Çeleken 745030 Niýazow 746311
Atamyrat-Kerki 746620 Balkanabat 745100 Ýylanly 746320
Hojambaz 746150 Gumdag 745110 Akdepe 746340
B.S.Türkmenbaşy 746613 Bereket 745130 Köne-ürgenç 746370
Köýtendag 746670 Serdar 745150 Görogly 746380
Magdanly 746680 Magtymguly 745160 Boldumsaz 746350
Halaç 746632 Etrek 745230 S.Türkmenbaşy 746400
Farap 746070 Esenguly 745240 Ruhubelent 746401
Saýat 746120
Sakar 746134
Garabekewül 746140
Serdarabat 746101
Seýdi 746222
Galkynyş 746200